“TransNet”

TransNet – Văn Phòng Di Trú Úc - Du Học Úc – Dịch Thuật Uy Tín

English

Giới Thiệu | Di Trú | Du Học | Dịch Thuật | Liên Lạc | Tài Liệu

Dịch Thuật (Anh <-> Việt)

“Students”

TransNet có bằng Thông dịch và Phiên dịch (tiếng Anh <-> tiếng Việt) ở bậc Professional (Chuyên nghiệp) (trước đây là Cấp 3) do cơ quan National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) (Sở Cấp Bằng Phiên Dịch và Thông Dịch Toàn Quốc) cấp (số NAATI là 8027).

Tất cả những bản dịch của chúng tôi đều thích hợp để nộp cho các cơ quan của Úc (kể cả Bộ Di Trú).

(Xin lưu ý là cách xác nhận bằng NAATI trên trang mạng của NAATI (bằng cách bấm vào ‘Verify a NAATI certification’) là dành cho hệ thống ‘certification’ (áp dụng từ ngày 1 tháng Một năm 2018), không áp dụng cho những thông dịch viên và phiên dịch viên chưa chuyển từ hệ thống ‘accreditation’.)

Dưới đây là bảng giá cho các giấy mà chúng tôi thường dịch:

Loại Giá Thời gian dịch (trong giờ làm việc)
Các Giấy khai sinh, Giấy kết hôn, Giấy phép lái xe, Phiếu lý lịch tư pháp, Chứng minh nhân dân của Việt Nam có mẫu thông thường $35 Khoảng 10 phút cho mỗi giấy
Giấy độc thân của Úc có mẫu thông thường $35 Khoảng 10 phút
Giấy cảnh sát liên bang Úc có mẫu thông thường $35 Khoảng 10 phút
Giấy ly dị Úc có mẫu thông thường $80 Khoảng 30 phút
Thư từ Từ $22 mỗi 100 chữ tiếng Anh Tùy dài ngắn
Các giấy khác Xin liên lạc chúng tôi Xin liên lạc chúng tôi


Cách thức sử dụng dịch vụ dịch thuật:

  1. Mang giấy đến văn phòng chúng tôi (hoặc email bản scan cho chúng tôi) để chúng tôi cho biết lệ phí và thời gian dịch. Quý vị đích thân trả tiền và lấy bản dịch; hoặc

  2. Email cho chúng tôi bản scan để chúng tôi cho biết lệ phí và thời gian dịch. Chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng để quý vị trả lệ phí. Chúng tôi sẽ email bản scan của bản dịch (và có thể gửi bản dịch bằng bưu điện, nếu quý vị yêu cầu).

Vui lòng liên lạc chúng tôi để tìm hiểu thêm:

152A Hopkins Street
Footscray, Victoria 3011, Australia
Điện thoại: +61 3 9689 2956
Di động: +61 449 644 487
e-mail: admin@transnet.net.auỞ trên là số đăng bạ của chúng tôi để làm Cố vấn Di trú. Những Cố vấn Di trú của chúng tôi tuân theo Điều lệ Cư xử.


© TransNet Business Consulting Group.