“TransNet”

Văn Phòng Di Trú Úc - Du Học Úc – Dịch Thuật Chuyên Nghiệp

Đặt Cuộc Hẹn

“Find

English

Giới Thiệu | Di Trú | Du Học | Dịch Thuật | Liên Lạc | Tài Liệu

Kính chào!

Chúng tôi là một văn phòng chuyên nghiệp về luật di trú Úc, du học Úc và dịch thuật.

Chúng tôi đã đảm trách hàng trăm hồ sơ xin visa thành công.


Đội Ngũ Của Chúng Tôi


Trần Đức-Dũng

Cố Vấn Di Trú Úc (Số Đăng Ký: 0319577)
Cố Vấn Giáo Dục (Bằng Số: D055)
Thông Dịch & Phiên Dịch Viên (Số NAATI: 8027)


“Trần “Trần

Ông Trần Đức-Dũng là Giám đốc của TransNet. Những bằng học của ông gồm có Cao học Văn khoa của Đại Học Melbourne và Cử nhân Luật của Đại Học Victoria (và được nhận vào Toà Án Tối Cao của Victoria vào năm 2014). Ông đã từng làm nhân viên xã hội ở những vùng như Collingwood ở Victoria vào những năm cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, Nghị viên cho Hội đồng Thành phố Collingwood ở Victoria, Ủy viên cho Hội đồng Thành phố Maribyrnong ở Victoria (1994 - 1997) và Ủy viên (Commissioner) cho Ủy hội Đa văn hóa Victoria (1997 - 1999). Ông chính thức đăng ký hành nghề di trú vào năm 2003. Kể từ năm 2007 đến nay, công việc chính của ông là về lãnh vực di trú Úc và du học Úc. Hàng năm vào dịp Tết, ông thường làm MC cho Hội chợ Tết ở Footscray.Liên lạc chúng tôi:

152A Hopkins Street
Footscray, Victoria 3011, Australia
Điện thoại: +61 3 9689 2956
Di động: +61 411 578 645
e-mail: ditru@me.comỞ trên là số đăng ký hành nghề di trú của chúng tôi. Đại diện Di trú của chúng tôi tuân theo Điều lệ Cư xử.


© TransNet Business Consulting Group.